Vedvarende energi

Det er vigtigt, at der er rigeligt med tilgængelige ladestandere rundt i landet. Men endnu vigtigere er det, at der er elektrikere til at designe og installere vedvarende energiløsninger som ladestandere til elbilerne. Du arbejder med de nye smarte løsninger inden for ladestandere til elbiler, tilslutning af solcelleanlæg og varmepumper både hos privatkunder, i industrien og forskellige bygningstyper.

VE STILL19

Hverdagen

Når du som elektriker arbejder med vedvarende energi (fx sol og vindenergi), opnår du ekspertise i energioptimering. Det betyder helt konkret, at du kan analysere, overvåge og styre et energiforbrug uden at tage unødvendige ressourcer i brug. Du kan også vejlede i, hvordan fx virksomheder og husholdninger kan effektivisere deres energiforbrug. 

En løsning, du som elektriker kan anbefale, er fx en varmepumpe, som kan køre på strøm fra en vedvarende energikilde. Du vil også have færdighederne til at installere den. Du kan også arbejde med batteriløsninger, så den vedvarende energi fra solceller og vindmøller kan gemmes til senere brug.

Som elektriker er du ekspert i både at sammensætte og installere forbedringer og løsninger, som er energibesparende.

VE STILL24