En uddannelse - mange muligheder

Du kan vælge mellem 39 forskellige moduler, hvoraf de 32 har forskellig teknisk/faglig toning. 

Modulerne har forskellige niveauer, der bygger oven på hinanden i en faglig progression. Dette sikrer, at hvert modul bygger videre på de kompetencer, lærlingen allerede har erhvervet tidligere i uddannelsesforløbet.

Derfor kan nogle moduler først påbegyndes, når det nødvendige forudgående modul er bestået. Moduler på niveau 4 har et særligt højt fagligt niveau svarende erhvervsakademiernes niveau.

 

 

Oversigt over moduler

I den digitale modulvælger kan du læse mere om indholdet og læringsmålene på de forskellige moduler, og du også kan se, hvordan modulerne hænger sammen og vælge den kombination, du har allermest lyst til.

Elektrikeruddannelsen udbydes med 4 moduler og med 5 moduler.

Uddannelsen med 4 moduler kaldes elektriker 1 og tager 4 år. Her skal du have mindst ét modul på niveau 2. Uddannelsen med 5 moduler kaldes elektriker 2 og tager 4½ år. Her skal du have mindst ét modul på niveau 3.

Hvis du vælger at blive EUX-lærling, kan du ikke selv vælge moduler. I stedet skal du vælge mellem en række forløb, som de enkelte erhvervsskoler har sammensat.

Du kan også scrolle længere ned på siden og læse mere om de mange forskellige moduler og se forudsætningerne for optagelse på de enkelte moduler.

 

Vælg moduler og EUX-forløb

 

 

Entreprise 10
NETVÆRK STILL20

Moduler på niveau 1

1.1 Netværks- og datakommunikation

Opsætning af kommunikationsnetværk med aktive og passive netværksenheder under hensyn til cybersikkerhed.

 

1.2 Automatiske anlæg på maskiner

Opbygning og installation af automatiske anlæg til maskiner.

 

1.3 Systemkomponenter til bygningsautomatik

Opbygning og installation af automatiske anlæg i bygninger fx varme- og ventilationsanlæg.

 

1.4 Intelligente bygningsinstallationer og design af enkle brugerflader

Programmering og installation af intelligente bygningsinstallationer fx ved anvendelse af kablede og

trådløse teknologier, IoT og åbne protokoller fx belysnings-, varme- og ventilationsanlæg.

1.5 AIA og TV-overvågning

Programmering og opsætning af alarmer (AIA) og TV-overvågning.

1.6 Design og styring af lys

Design og installation af belysning i bolig, erhverv og industri.

1.7 Vedvarende energiløsninger

Design og installation af vedvarende energiløsninger fx solceller, el-producerende enheder og varmepumpeanlæg.

1.8 Elinstallationer på skibe og offshore 1

Installation af almindelige elektriske installationer på skibe og offshore.

1.9 Højspændingsinstallationer 1 – anlægsforståelse og sikkerhed

Sikkerhed og arbejde på almindelige højspændingsinstallationer.

1.10 Tavleinstallationer og dimensionering

Dimensionering, opbygning, installation og fejlfinding af lavspændings- og maskintavler.

VE STILL22
Industri 19

Moduler på niveau 2

2.1 Programmering og opsætning af kommunikationsnetværk

Installation, opsætning og programmering af større kommunikationsnetværk med egnede sikkerhedssystemer fx netværk, firewall og virussikring.

Forudsætning: Modul 1.1 Netværks- og datakommunikation

2.2 Styring og regulering af automatiske anlæg

Design og installation af PLC-styringer og reguleringer for procesanlæg.

Forudsætning: Modul 1.2 Automatiske anlæg på maskiner

2.3 Kommunikationssystemer på automatiske anlæg

Projektering og installation af industrielle bussystemer og netværk på automatiske anlæg.

Forudsætning: Modul 1.2 Automatisk anlæg på maskiner

2.4 Indeklima med CTS og HVAC

Installation af styrings- og reguleringsanlæg for indeklima i bygninger.

Forudsætning, et af følgende moduler:

 • Modul 1.2 Automatiske anlæg på maskiner
 • Modul 1.3 Systemkomponenter til bygningsautomatik
 • Modul 1.4 Intelligente bygningsinstallationer og design af enkle brugerflader
 • Modul 1.6 Design og styring af lys

2.5 Industrielle elprocesser

Sikkerhed og optimering af produktionsprocesser ved styring, regulering og programmering af automatiske anlæg.

Forudsætning: Modul 1.2 Automatiske anlæg på maskiner

2.6 Bygningsautomatik og design af enkle brugerflader

Programmering og installation af bygningsautomatik ved anvendelse af trådløse teknologier, IoT og åbne protokoller på fx belysnings-, varme- og ventilationsanlæg.

Forudsætning, et af følgende moduler:

 • Modul 1.3 Systemkomponenter til bygningsautomatik
 • Modul 1.4 Intelligente bygningsinstallationer og design af enkle brugerflader
 • Modul 1.5 AIA og TV-overvågning eller modul 1.6 Design og styring af lys

2.7 Brandtekniske installationer

Installation og vedligeholdes af brandtekniske installationer fx ABA og ABDL.

Forudsætning: Modul 1.5 AIA og TV-overvågning

2.8 Elteknik i velfærdsteknologiske løsninger

Installation, integration og vejledning i anvendelse af velfærdsteknologiske systemer inden for hospitaler, plejehjem mv. fx hjælp til løft, spisemaskiner, automatiske toiletter, belysning og kommunikative hjælpemidler.

Forudsætning: 1 modul på niveau 1

2.9 Avanceret fejlfinding, elektrisk støj og termografering

Avanceret fejlfinding, diagnose og afhjælpning på elektriske installationer og elektriske brugsgenstande i forbindelse med elektrisk støj og termografering.

Forudsætning: 1 modul på niveau 1

2.10 Elteknik i kølesystemer og varmepumper

Systemforståelse for køletekniske anlæg med fyldning af op til 2,5 kg og varmepumpesystemer.

Forudsætning: 1 modul på niveau 1

2.11 Elteknik i elevatorer

Installation, udskiftning, justering og fejlfinding på elevatoranlæg.

Forudsætning: Modul 2.2 Styring og regulering af automatiske anlæg

2.12 Hvidevarer

Installation, vedligeholdelse, fejlsøgning og justering af industrielle komfurer samt køle-, vaske- og opvaskemaskiner samt tørretumblere.

Forudsætning: 1 modul på niveau 1

2.13 Elinstallationer på skibe og offshore 2

Installation, vedligeholdelse og fejlsøgning på elektriske installationer på skibe og offshore.

Forudsætning: Modul 1.8 Elinstallationer på skibe og offshore 1

2.15 Elektriske anlæg i vindmøller

Arbejde, måling, fejlsøgning og beregninger på elektriske anlæg i vindmøller.

Forudsætning: Modul 1.7 Vedvarende energiløsninger

2.16 Højspændingsinstallationer 2 – opbygning og drift

Arbejde, måling, fejlsøgning og beregninger på almindelige højspændingsinstallationer.

Forudsætning: Modul 1.9 Højspændingsinstallationer 1 – anlægsforståelse og sikkerhed

Service 8
Højspænding_Still_12

Moduler på niveau 3

3.1 Integrerede kommunikationsnetværk

Installation og programmering af større integrerede kommunikationsnetværk med fokus på Quality of Service og egnede sikkerhedssystemer.

Forudsætning: Modul 2.1 Programmering og opsætning af kommunikationsnetværk 

3.2 Integration og SCADA af procesanlæg

Integration af procesanlæg samt opsætning af sporbarhed til et administrativt system.

Forudsætning, et af følgende moduler:

 • Modul 2.2 Styring og regulering af automatiske anlæg
 • Modul 2.3 Kommunikationssystemer på automatiske anlæg

3.3 Robot-elteknik

Projektering og innovativ anvendelse af robotteknologi.

Forudsætning, et af følgende moduler:

 • Modul 2.2 Styring og regulering af automatiske anlæg
 • Modul 2.3 Kommunikationssystemer på automatiske anlæg

3.4 Integration og energieffektivisering af Building Management Systemer

Integration og design af Building Management Systemer (BMS).

Forudsætning, et af følgende moduler:

 • Modul 2.4 Indeklima med CTS og HVAC
 • Modul 2.6 Bygningsautomatik og design af enkle brugerflader

3.5 Energieffektivisering af bygningers energi og elanlæg

Opbygning og indretning af økonomi- og energieffektive bygninger ved brug af energiteknologi og miljørigtige løsninger.

Forudsætning: 1 modul på niveau 2

3.6 Teknisk entreprise- og projektstyring

Kendskab til værktøjer for teknisk entreprise- og projektstyring.

Forudsætning: 1 modul på niveau 2

3.7 Integration af sikringsanlæg

Design og integration af sikringsanlæg.

Forudsætning: Modul 2.7 Brandtekniske installationer

Entreprise 7
Industri 10

Moduler på niveau 4

4.1 Integrerede kommunikationsnetværk

Installation og programmering af større integrerede kommunikationsnetværk med fokus på Quality of Service og egnede sikkerhedssystemer.

Forudsætning: Modul 2.1: Programmering og opsætning af kommunikationsnetværk

4.2 Integration og SCADA af procesanlæg

Integration af procesanlæg samt opsætning af sporbarhed til et administrativt system.

Forudsætning, et af følgende moduler:

 • Modul 2.2 Styring og regulering af automatiske anlæg
 • Modul 2.3 Kommunikationssystemer på automatiske anlæg

4.3 Robot-elteknik

Projektering og innovativ anvendelse af robotteknologi.

Forudsætning, et af følgende moduler:

 • Modul 2.2 Styring og regulering af automatiske anlæg
 • Modul 2.3 Kommunikationssystemer på automatiske anlæg

4.4 Integration og energieffektivisering af Building Management System

Integration og design af Building Management Systemer (BMS).

Forudsætninger:

 • Modul 2.4 Indeklima med CTS og HVAC
 • Modul 2.6 Bygningsautomatik og design af enkle brugerflader

4.5 Energieffektivisering af bygningers elinstallationer

Opbygning og indretning af økonomi- og energieffektive bygninger ved brug af energiteknologi og miljørigtige løsninger.

Forudsætning: 1 modul på niveau 2

4.6 Teknisk entreprise- og projektstyring

Projektstyring fra ordre til aflevering.

Forudsætning: 1 modul på niveau 2

4.7 Integration af sikringsanlæg

Design og integration af sikringsanlæg.

Forudsætning: Modul 2.7: Brandtekniske installationer

Se hvor du kan tage de forskellige moduler

Der er ingen skoler, som udbyder alle 39 moduler, men herunder kan du se, hvilke skoler, der udbyder de forskellige moduler.

Se modul- og EUX-udbud