TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund introducerer et nyt talentprogram, hvor virksomheder kan indstille deres dygtige lærling til en helt særlig oplevelse med fokus på teknologi i el-branchen.

Med talentprogrammet sætter vi fokus på de mange dygtige lærlinge og engagerede virksomheder i el-branchen.

Programmet udbygges løbende, så stadig flere lærlinge får mulighed for at få anerkendelse for deres talent.

Lærlingen får ny faglig inspiration og indblik i de mange teknologiske muligheder og fagområder, som en elektrikeruddannelse åbner for.

I samarbejde med Signify, Schneider Electric og ABB udbydes i første omgang tre selvstændige faglige uddannelsesforløb:

  • Design og styring af lys
  • Intelligente bygninginstallationer
  • Automatiske anlæg

Sammen med vores samarbejdspartnere får den talentfulde lærling mulighed for på nærmeste hold at se og afprøve forskellige produkter og nye tekniske løsninger.

De tre uddannelsesforløb, der udbydes i første omgang, indeholder alle en udlandsrejse, og der kan deltage op til 10 lærlinge på hvert forløb.

Bygningsautomatik 6
Industri 5

Tre forskellige uddannelsesforløb

 

Design og styring af lys

På dette forløb skal deltagerne til Eindhoven i Holland for at besøge Signify’s lyslaboratorium, LAC (Lighting Application Center), hvor de tester og demonstrerer effekter, løsninger og teknikker.

Lærlingen kommer til at opleve, hvordan belysning kan fremhæve og forbedre inden- og udendørsområder, og han/hun får indsigt i de nyeste trends inden for kontor-, butiks- og industribelysning samt de endeløse muligheder, som belysning besidder ift. styring og design.

Uddannelsesforløbet strækker sig over to dage i Holland.

Afrejse: Onsdag d. 25. oktober 2023.

Hjemrejse: Torsdag d. 26. oktober 2023.

Tilmeldingsfrist til uddannelsesforløbet om lys: d. 22. september 2023.

Intelligente bygningsinstallationer

Forløbet starter hos Schneider Electric i Ballerup med introduktion og undervisning i KNX, hvor lærlingene får kendskab til bl.a. Multi touch, konfigurering af Dali og varmestyring. Undervisningen varetages af Tommi Jensen, Product Application Engineer.

Dernæst tager deltagerne til Grenoble i Frankrig for at besøge Electropole, Schneider Electrics avancerede teknologicenter. Her er der samlet en lang række funktioner. På turen får deltagerne et unikt indblik i Electropole, og med dansk guide sikrer vi, at fremtidens KNX præsenteres, ligesom der også vil være rig mulighed for at se og høre om fremtidens bæredygtige løsninger inden for intelligente bygningsinstallationer.

Uddannelsesforløbet strækker sig over to dage i Danmark og tre dage i Frankrig.

Ballerup: Onsdag d. 1. november og torsdag d. 2. november 2023.

Afrejse, Grenoble: Mandag d. 20. november 2023.

Hjemrejse, Grenoble: Onsdag d. 22. november 2023.

Tilmeldingsfrist til uddannelsesforløbet om bygningsinstallationer: d. 20. oktober 2023.

Automatiske anlæg

Forløbet hos ABB starter med, at deltagerne først skal besøge ABB i Skovlunde. Over to dage får lærlingene et teoretisk indblik i bl.a. beskyttelse af maskininstallationer med særligt fokus på maksimalafbrydere og komponentforståelse.

Lærlingene får kendskab til, hvordan en maksimalafbryder fungerer, hvordan forskellige typer af brydere skal indstilles samt kendskab til avancerede digitale løsninger med måling, kommunikation og automatisk omkobling. Det hele gennem en blanding af teori og praktiske øvelser.

Efterfølgende skal deltagerne tre dage til Bergamo, Italien, for at besøge ABB's udviklings- og testlaboratorium. Her vil fokus være på digitale muligheder og lærlingene skal bl.a. løse opgaver og teste løsninger i ABB's store digitale testmiljø. Der bliver også tid til at se ABB's testlaboratorium.

Uddannelsesforløbet strækker sig over to dage i Danmark og tre dage i Italien.

Skovlunde: Januar 2024 – dato kommer til september.

Afrejse, Bergamo: Januar 2024 – dato kommer til september.

Hjemrejse, Bergamo: Januar 2024 – dato kommer til september.

Tilmeldingsfrist til uddannelsesforløbet om automatiske anlæg: d. 24. november 2023.

Krav

til lærlingen

Talentprogrammet er for lærlinge på elektrikeruddannelsen, der har gennemført og bestået delsvendeprøven på hovedforløbet (H1) med karakteren 7 eller højere.

Derudover er det en forudsætning, at lærlingen med enga­gement og dygtighed har gennemført et af nedenstående moduler på hovedforløbet:

  • Krav til uddannelsesforløbet Design og styring af lys: Modul 1.6 (Design og styring af lys)
  • Krav til uddannelsesforløbet Automatiske anlæg: Modul 1.2 (Automatiske anlæg på maskiner)
  • Krav til uddannelsesforløbet Intelligente bygningsinstallationer: Modul 1.4 (Intelligente bygningsinstallationer og design af enkle brugerflader) eller modul 2.6 (Bygningsautomatik og design af enkle brugerflader)

Modulet skal være bestået, og lærlingen øger sine chancer for at blive udtaget til programmet, hvis han/hun har høje karakterer i modulet.

Lærlingen skal også kunne tale og forstå engelsk på et rimeligt niveau.

Industri 17

Indstil en lærling

Det er oplæringsvirksomheden, der indstiller lærlingen til deltagelse i talentprogrammet med opstart i efteråret 2023. 

Fristen for indstilling til uddannelsesforløbet om lys er d. 22. september 2023

Fristen for indstilling til uddannelsesforløbet om bygningsinstallationer er d. 20. oktober 2023

Fristen for indstilling til uddannelsesforløbet om automatiske anlæg er d. 24. november 2023

Ansøgningsprocessen foregår digitalt ved at trykke på knappen nedenfor. Læs mere om selve indstillingen længere nede på siden.

Efter indstillingsfristen udvælges 10 elektrikerlærlinge til hvert forløb i talentprogrammet på baggrund af deres karakterer i delsvendeprøven og det pågældende modul. Virksomheden kan forvente svar senest 14 dage efter tilmeldingsfristen.

Ansøg til talentprogrammet

Det skal I have klar, når I begynder ansøgningsprocessen:

  • Virksomhedens og den oplæringsansvarliges informationer
  • Lærlingens informationer
  • I skal kunne bekræfte, at lærlingen har gennemført og bestået delsvendeprøven på hovedforløbet (H1) med karakteren 7 eller højere
  • I skal kunne oplyse lærlingens karakter for mindst ét af modulerne 1.2, 1.4, 1.6 eller 2.6, som skal være gennemført og bestået på ansøgningstidspunktet

Økonomi

Det er TEKNIQ, Dansk El-Forbund og EVU, der afholder økonomien forbundet med talentprogrammet og uddannelsesturene, herunder transport, kost, logi samt forsikringer.

Som deltagende virksomhed afholder I løn m.v. til lærlingen. Endvidere skal I kunne garantere jeres lærling fri til at deltage i programmets planlagte aktiviteter.

Det er ikke muligt at få refunderet eventuelle lønudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste forbundet med lærlingens deltagelse.

Kontakt

For henvendelser og spørgsmål vedrørende talentprogrammet kan projektleder Birgitte Petersen kontaktes på bpe@evu.dk.