Hvis du er student

Som student skal du følge et kortere forløb på elektrikeruddannelsen, hvis du har bestået dansk på A-niveau samt matematik og fysik på mindst B-niveau. Det kaldes et afkortet forløb.

Afkortningen er obligatorisk, og skolerne kan altså ikke vælge at lade være med at afkorte uddannelsen.

Grundforløbet vil typisk blive afkortet med 8 uger, hvilket svarer til grundfagene på GF2.

Hovedforløbet bliver afkortet med 6 måneder, hvoraf 3-4 uger er skoleafkortning, og de sidste 5 måneder er afkortning af oplæring. Er du under 25 år, vil skoleafkortningen være 3 uger, mens det er 4 ugers skoleafkortning, hvis du er 25 eller ældre.

Hvis du ikke opfylder fagkravene

Hvis du har en gymnasial uddannelse, der ikke opfylder niveaukravene (bestået dansk A, matematik B og fysik B), er det måske alligevel muligt at få afkortet uddannelsen.

Kontakt din nærmeste erhvervsskole for mere info.