Elektrikeruddannelsen

Læs videre når du er uddannet elektriker

Elbranchen har brug for højtuddannede folk. Derfor har elektrikere også mange forskellige muligheder for videreuddannelse. Du kan tage en akademiuddannelse, som er opbygget af moduler og tilrettelagt, så det er muligt at kombinere uddannelse og job. Det gælder uddannelserne til elinstallatør, energiteknolog, automationsteknolog og it-teknolog.

 

Det er også muligt at tage en lang videregående uddannelse som ingeniør eller maskinmester.

Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at der er høj efterspørgsel på dine kompetencer.

Installatøruddannelsen

Rigtigt mange elektrikere videreuddanner sig til elinstallatør. Og med en elektrikeruddannelse i bagagen, har du direkte adgang til installatørstudiet. Det er en akademiuddannelse, der tager cirka to år, hvor du blandt andet lærer om love og regler, projektering, økonomi og ledelse. I slutningen af uddannelsen går du op til en autorisationsgivende prøve, så du efterfølgende kan søge om autorisation som elinstallatør. Installatøruddannelsen er et godt afsæt, hvis du vil være selvstændig, eller hvis du gerne vil være leder i elbranchen.

Ingeniør og maskinmester

Som elektriker har du også mulighed for at tage en længere videregående uddannelse til eksempelvis ingeniør eller maskinmester. Hvis du tager en EUX-elektrikeruddannelse, kan du endda gå direkte videre på ingeniør- eller maskinmesterstudiet.

 

Som ingeniør kan du f.eks. være med til at udvikle fremtidens intelligente elforsyningsnet. Din ekspertise bliver desuden uundværlig i forbindelse med de kommende årtiers store infrastrukturprojekter som Femernforbindelsen og moderniseringen af signalanlæggene på de danske jernbaner.

Teknologuddannelserne

Hvis du kunne tænke dig en mere specialiseret profil, kan du læse videre på en af de tekniske akademiuddannelser til energiteknolog, automationsteknolog eller it-teknolog.

 

Som energiteknolog arbejder du for eksempel som projektleder og rådgiver, når der skal bygges nye kontorer, sygehuse og boliger. Din arbejdsgiver kan være en rådgivende ingeniørvirksomhed, forsyningsselskab eller arkitektfirma, og du arbejder med alt fra vedvarende energi til energioptimering.

 

Som it-teknolog arbejder du eksempelvis med avanceret opsætning og drift af it-infrastruktur, datacentre og andre former for avanceret it-drift.

 

Uddannelsen til automationsteknolog kvalificerer dig til at arbejde med alverdens former for højteknologisk isenkram. Det kan f.eks. være installation og vedligeholdelse af avancerede røntgenmaskiner på et hospital eller højteknologisk produktionsapparat i en moderne industrivirksomhed.