Elektrikeruddannelsen

Uddannelsesaftaler

Virksomheder kan nemt indgå en uddannelsesaftale på lærepladsen.dk. Her logger I ind med virksomheds NemID medarbejdersignatur eller det NemID I har knyttet til virksomheden. Man kan også få den lokale erhvervsskole til at hjælpe med at indgå aftalen digitalt på lærepladsen.dk

 

Når I har indgået uddannelsesaftalen og signeret den digitalt på lærepladsen.dk, skal I efterfølgende vælge de moduler, lærlingen skal have. Når I har udfyldt uddannelsesaftalen, modtager I en kvitteringsmail fra lærepladsen.dk, som indeholder et link til elektrikeruddannelsen.dk/modulvalg. Her finder findes der vejledning til hvordan I vælger moduler. Skolen kvitterer for modulvalget samtidig med at de færdigregistrerer uddannelsesaftalen.

 

Virksomheder og lærlingen vælger moduler i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftalen og senest en måned efter lærlingen starter på hovedforløbet. Du kan læse mere om de forskellige aftaletyper her.

 

Er din lærling EUX-elektriker er der allerede planlagt moduler for din lærling og du skal ikke gøre mere.

 

Når skolen har godkendt uddannelsesaftalen, kan virksomheden se oplysninger om uddannelsesaftalen og lærlingens skoleophold m.v. på lærepladsen.dk

Hvad skete der med den nye platform til indgåelse af uddannelsesaftaler?

TEKNIQ Arbejdsgiverne har sammen med Dansk El-Forbund og EVU (El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat) gennem nogen tid forsøgt at få lavet en fuld digitaliseret proces for uddannelsesaftaler og modulvalg på elektrikeruddannelsen.dk. Løsningen fungerer desværre ikke optimalt, så nu sadler vi om.

 

 Vi kan desværre ikke omlægge det hele på en gang så derfor indfaser vi nu en ny model i to etaper.

Fase 1 (fra 21. december til 1. kvartal 2023)

I denne fase indgås uddannelsesaftaler som beskrevet ovenfor og modulvalget noteres på en pdf-blanket, som sendes til skolens sikkermail. Virksomheder og lærlinge se alle de 32 forskellige moduler og hvordan de forskellige moduler hænger sammen her.

 

Overblik over lærlinges aftaler og skoleperioder kan ses på lærepladsen.dk

Fase 2 (senest med udgangen af 1. kvartal)

Fra april 2023 er systemet sat op så processen med indgåelse af uddannelsesaftaler og valg af moduler er fuldt digitaliseret. I møder en digital blanket og ikke en pdf-blanket. Det vil sige, at virksomheden fuldt digitalt vælger moduler, vælger skole og herefter sendes modulvalget digitalt til erhvervsskolen.

Har du brug for hjælp?

Undervisningsministeriets vejledning til digitale uddannelsesaftaler finder du her.

 

Har du spørgsmål om elektrikeruddannelsen, modulvalg eller brug for hjælp i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftale for elektrikerlærlinge, er du altid velkommen til at kontakte Uddannelseskonsulent Henrik Priskorn på mail: hvp@evu.dk  eller ringe til EVU på telefon: 3672 6400.