Elektrikeruddannelsen

Om uddannelsen / Særligt for voksne

Særligt for voksne

Hvis du er over 25 år, skal du gennemføre elektrikeruddannelsen som en erhvervsuddannelse for voksne – EUV.

EUV-lærlinge skal lære det samme som alle andre elektrikerlærlinge. Erhvervsskolen vurderer om lærlingen har erhvervs- eller uddannelseserfaring, der kan afkorte uddannelsen. Hvis du har relevant erhvervserfaring, kan du få afkortet uddannelsestiden – også kaldet merit. De fleste lærlinge over 25 år skal dog følge det samme uddannelsesforløb som lærlinge under 25 år.

Din erhvervsskole kan vejlede dig om mulighederne for merit.