Elektrikeruddannelsen

Om uddannelsen / Særligt for studenter

Særligt for studenter

Hvis du har en studentereksamen, kan du få forkortet elektrikeruddannelsen med ca. 8 måneder. Dette kræver at du har en gymnasial eksamen med matematik B, fysik B og dansk A. Som student begynder du direkte på grundforløb 2, der varer 8-12 uger. Resten af uddannelsen følger samme opbygning som den ordinære elektrikeruddannelse.

 

Hvis du har en anden ungdomsuddannelse eller ikke opfylder niveaukravene, kan du måske alligevel få afkortet uddannelsen – kontakt din nærmeste erhvervsskole for mere info.