Elektrikeruddannelsen

Modulvalg

Først og fremmest tak for, at du at du uddanner lærlinge i din virksomhed.

 

Du har allerede indgået en uddannelsesaftale med din lærling via lærepladsen.dk, og I skal nu vælge, hvilke moduler på elektrikeruddannelsen din lærling skal have på sit hovedforløb.

 

Er din lærling EUX-elektriker, er der allerede planlagt moduler for din lærling, og du skal ikke gøre mere.

 

Du kan se en oversigt over alle modulerne her og se, hvilke moduler der er afhængige af hinanden. Når du har fundet de 4 eller 5 moduler din lærling skal have i sin uddannelse, skal du downloade og udfylde den pdf-blanket, du finder nedenfor.

 

Blanketten sender du efterfølgende til den skole, din lærling går på. Det er vigtigt, at du sender til skolen sikker-mail, da der er personoplysninger i blanketten. Du behøver ikke at skrive den under inden du sender den. Skolen kvitterer for modulvalget samtidig med at de færdigregistrerer uddannelsesaftalen.

 

God fornøjelse med jeres samarbejde og din lærlings uddannelsesforløb.

Find din skoles sikkermail