Elektrikeruddannelsen

Om uddannelsen / En uddannelse – mange muligheder

En uddannelse - mange muligheder

Sammen med din kommende mester i virksomheden og erhvervsskolen skal du lægge en plan for, hvordan din uddannelse skal forløbe, og hvornår du skal i skole.

 

Den første del af elektrikeruddannelsen er fælles for alle og har typisk en varighed på 2 år. Den omfatter grundforløb 2 på 20 uger, 16 ugers H1 og to oplæringer i en virksomhed undervejs.

 

Som udgangspunkt er elektrikeruddannelsen opbygget som vist til højre.

Moduler

Når du indgår en uddannelsesaftale, skal du og din virksomhed vælge mellem 32 forskellige valgfrie moduler af 4 ugers varighed. Modulerne er placeret i perioden efter 1. hovedforløb (H1) og før svendeprøven. Det er i denne del af uddannelsen, du bliver specialist inden for netop de områder, der interesserer dig. Du kan vælge 4 eller 5 moduler. Hvis du vælger 4 moduler, tager uddannelsen 4 år, og hvis du vælger 5 moduler, tager uddannelsen 4½ år.

Modulopbygningen af elektrikeruddannelsen gør det muligt at specialisere sig inden for et bestemt kompetenceområde som fx målrettet energieffektivisering. Det er samtidig muligt at vælge en modulsammensætning, der giver en bredere og mere generel elektrikerprofil.

Til højre kan du se et overblik over udvalget af moduler

Du kan også se en interaktiv oversigt over modulerne her

Talentelektriker - for de dygtige og ambitiøse

Hvis du som lærling har særligt gode faglige forudsætninger, kan du og din virksomhed i fællesskab vælge elektrikeruddannelsen på talentniveau, hvor en del af den teoretiske undervisning gennemføres på et højere niveau svarende til undervisningen på installatørstudiet.

 

Her varer uddannelsen 4½ år, og du skal vælge mindst 3 moduler på højniveau. Det anbefales, at du venter med at beslutte, om du vil gå talentvejen, til du har gennemført 1. hovedforløb.