Tag en EUX som elektriker

EUX-uddannelsen tager 5 år og har en fast modulstruktur. Det betyder, at du ikke selv kan vælge moduler, men skal følge et af skolens EUX-forløb, hvor modulerne er valgt.

Du har også fag på gymnasieniveau, hvilket gør det muligt at blive optaget på en videregående uddannelse til fx ingeniør eller maskinmester.

Oversigt over EUX-forløb

Opbygning af EUX-uddannelsen

EUX-elektrikeruddannelsen er opbygget af erhvervsfag (EUD) og gymnasiale fag (EUX), så du får kompetencerne til at kunne læse en videregående uddannelse.

Opbygning af EUX-elektrikeruddannelsen

Uddannelsesforløbet består af følgende gymnasiale fag:

  • Dansk A
  • Teknik A
  • Engelsk B
  • Matematik B
  • Fysik B
  • Kemi C
  • Erhvervsinformatik C
  • Samfundsfag C
Bygningsautomatik 19
Offshore 4

Specialisér dig

På nogle erhvervsskoler er muligt at specialisere sig fx inden for det maritime område eller intelligente bygningsinstallationer (IBI) på EUX-elektrikeruddannelsen.

Kontakt din nærmeste erhvervsskole for at høre mere.