Log på

Du kan logge dig på med det brugernavn og det password, som du har fået til den digitale virksomhedsgodkendelse på evu.dk/selvbetjening/start-her.

Som praktikcenter kan du bruge dit login fra EVU.