Til studenter – uddannelse med studierabat

Hvis du har en studentereksamen, får du et helt års “rabat” på din elektrikeruddannelse. Det kræver blot, at du har afsluttet dansk på a-niveau samt matematik og fysik på b-niveau. Som student begynder du direkte på 2. grundforløb, der varer 8-12 uger.

Resten af uddannelsen følger samme opbygning som den ordinære elektrikeruddannelse.

Hvis du har en anden ungdomsuddannelse eller ikke opfylder niveaukravene, kan du måske alligevel få afkortet uddannelsen – kontakt din nærmeste erhvervsskole for mere info.

Du kan læse mere om de mange spændende karriere- og jobmuligheder, elektrikeruddanelsen åbner op for på forsiden af elektrikeruddannelsen.dk

studierabat-elektriker