Nyheder


Kom med bag facaden

January 22nd, 2021

Drømmer du om en hverdag, hvor avanceret viden omsættes til tekniske løsninger, så er det måske noget for dig at blive elektriker.
Covid-19 betyder, at der er mange restriktioner, så i år giver erhvervsskolerne dig mulighed for at høre mere om blandt andet elektrikeruddannelsen virtuelt.

Her kan du finde en oversigt over, hvornår de forskellige erhvervsskoler holder virtuelle åbent-hus arrangementer.


Ny digital proces for virksomhedsgodkendelse til at uddanne elektrikerlærlinge

November 5th, 2020

Igennem en længere periode har virksomheder, der har søgt om godkendelse til at uddanne elektrikerlærlinge oplevet, at der kunne være systemproblemer med ansøgningsprocessen. Det er selvfølgelig ikke i orden – det skal være nemt og hurtigt.

Derfor lancerer El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat, EVU den 2. november en ny og forbedret digital ansøgningsproces, så der er mindst muligt administrativt bøvl i virksomheden. Det betyder, at man hurtigt kan komme videre i dialogen med lærling og erhvervsskole om en uddannelsesaftale.

De fleste virksomheder, der søger om at blive godkendt til at uddanne elektrikerlærlinge, vil opleve, at de bliver godkendt med det samme. Uanset om virksomheden bliver ”straksgodkendt” eller ej, modtager virksomheden helt automatisk en mail med oplysninger om godkendelsen eller besked om, hvordan man skal forholde sig.

Du finder ansøgningsskemaet på evu.dk/virksomhedsgodkendelse, hvor du også finder retningslinjer og vejledninger for både elektrikeruddannelsen og vvs-energiuddannelsen.

Den nye digitale virksomhedsgodkendelse er EVUs tredje launch af nye digitale processer i 2020 og er et led i realiseringen af den IT-strategi, som sekretariatet arbejder med i disse år. Siden årsskiftet har EVU således arbejdet med en gennemgribende digitalisering og forbedring af brugeroplevelsen for de mange virksomheder, der dagligt er i kontakt med sekretariatet.

Det betyder også en forenkling af flere administrative processer, fx skal virksomheder, der kontinuerligt uddanner lærlinge, ikke længere regodkendes hvert 4 år. Virksomheder, der ikke tidligere – eller inden for de seneste 2 år – har uddannet lærlinge og virksomheder der får nye arbejdsadresser (P-numre), skal fortsat søge om godkendelse til at uddanne lærlinge.

Næste skridt for digitalisering i forhold til elektrikeruddannelsen sker i foråret 2021, hvor elektrikeruddannelsen.dk udbygges med et nyt modul, så en uddannelsesaftale fremover indgås digitalt, underskrives digitalt og fremsendes til skolen digitalt.


EUD-elever tilbage i værkstederne

May 18th, 2020

Med fase 2 af genåbningen er der igen liv i værksteder og faglokaler på erhvervsskolerne og i værelserne på skolehjemmene.

Genåbningen er godt nyt for elektriker- og vvs-energilærlinge, der fra mandag den 18. maj får mulighed for at deltage i praktisk undervisning på:

• Grundforløbets 1. del

• Grundforløbets 2.del

• Grundforløb +

• Hovedforløb, herunder:

• Skolepraktik

• Certifikatfag og delsvendeprøver, der gennemføres tidligere end det sidste år af elevens uddannelse

Genåbningen i fase 2 omfatter alene praktisk undervisning al anden undervisning foregår stadig som fjernundervisning. Det er op til den enkelte skole at vurdere, hvad der er praktisk undervisning og dermed omfattet af genåbningen.

Prøver i grundfag aflyses og standpunktskarakterer ophøjes til prøvekarakter. Skolen kan vælge mellem at afholde grundforløbsprøven og prøver i uddannelsesspecifikke fag eller at aflyse og ophøje standpunktskarakteren til prøvekarakter.


Emil er et lysende elektriker-talent

March 2nd, 2020

Hvert år dyster de fem dygtigste elektrikerlærlinge i Danmark om at blive den bedste i landet. Det sker ved DM i Skills. I løbet af den tre dage lange konkurrence skal lærlingene ikke blot levere det bedst mulige resultat, de skal gøre det under ekstremt pres og med tusindvis af nysgerrige tilskuere.

”Det har været en helt vild oplevelse. Det har været sjovt, hårdt og lærerigt,” fortæller 21-årige Emil Eigenbrod fra SIF-gruppen/TEC, efter han vandt DM i Skills og nu kan kalde sig Danmarks dygtigste elektrikerlærling.

Forberedelserne til DM i Skills starter allerede efter sommerferien, hvor de enkelte erhvervsskoler holder skolemesterskaber. I oktober afholdes der regionale mesterskaber og her bliver deltagerne til DM i Skills fundet.

DM i Skills styrker fagligheden og synliggør erhvervsuddannelserne

DM i Skills er det årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Omkring 300 unge fra 46 fag er med og kæmper inden for de forskellige fag om at blive landets bedste.

Konkurrencen er med til at skærpe deltagernes faglige niveau og vise omverdenen – heriblandt grundskoleelever – erhvervsuddannelsernes mangeartede og spændende muligheder.

Sideløbende med Danmarksmesterskabet afholdes Skills Stafetten for elever i 8. klasse. Holdene udtages på forhånd på den lokale erhvervsskole. Tanken med denne konkurrence er at aktivere de besøgende grundskoleelever og gøre dem til aktive deltagere.

I løbet af de tre dage konkurrencen varer, kiggede flere tusinde børn, unge og familier forbi Bella Center, hvor arrangementet blev afholdt.

Fra drøm til virkelighed

Emil er en af 81 lærlinge hos SIF-gruppen, som i alt har omkring 400 ansatte. Han har valgt at blive elektriker, fordi faget giver mulighed for både at bruge hænder og hoved, men også fordi uddannelsen kan kobles med hans interesse for lys og lyd til koncerter og festivaler.

Lige fra starten af sin uddannelse har Emil drømt om at vinde DM i Skills. Faktisk var han så sikker på at det ville ske, at han skrev i sin ansøgning om læreplads hos SIF-gruppen, som er kendt for at arbejde målrettet og struktureret med lærlingenes uddannelse.

Emil håber, at hans sejr kan åbne dørene til nye eventyr og gøre ham til en mere attraktiv svend, når han til sommer får sit svendebrev. Ligesom han også er klar over, at hans sejr gør ham til en af fagets rollemodeller. Den rolle er han glad for, og håber at han kan være med til at få flere unge til at vælge elektrikeruddannelsen.

”Det har været det hele værd”

Lyder det fra Emil, der fortsætter: ”Tiden op til konkurrencen har både været hård og sjov. Jeg har virkelig fået meget opbakning gennem skolen og fra firmaet, så jeg kunne være bedst muligt klar til konkurrencen. Jeg lært helt vildt meget og fået nye venner ved at deltage i DM i Skills.”

Et af de faste elementer for deltagerne ved DM i Skills har de sidste mange år været belysning, og i år var det ingen undtagelse. I år skulle deltagerne arbejde med LED-strips, som bl.a. skulle styres ved DALI samt KNX. Der var bl.a. gennem opgaver med RGB-W og Tunable White. Udover deltagernes LED-bånd, var elektrikerstanden i år også monteret med LED-strips, som besøgende kunne styre via en IPad med en Casambi app.

Emil Eigenbrod arbejder under konkurrencen ved DM i Skills
Emil Eigenbrod under konkurrencen. Foto: Per Daugaard
LED-lys styret med DALI/KNX
Deltagerne skulle bl.a. arbejde med LED-strips styret af DALI/KNX.

Det kræver skills at tage en erhvervsuddannelse

Elektrikeruddannelsen udfordrer alle lærlinge på uddannelsen efter lyst og evner, fordi den består af flere spor og kan sammensættes af forskellige moduler. På den måde kan uddannelsen skræddersyes, så den passer til både lærlingens og virksomhedens behov og ønsker.

Elektrikeruddannelsen består af en kombination af skoleperioder og praktik. De første 2½ år af uddannelsen består af grundforløb, første skoleperiode (hovedforløb 1) og praktik.

Det faglige fokus på grundforløbet og første skoleperiode har fokus på:

 • El-teori og installationsteknik
 • Grundlæggende automatik
 • Kommunikationsnetværk
 • Måleteknik, dokumentation, kvalitetssikring og el-sikkerhed
 • Kundeservice og hele tekniske løsninger

Første skoleperiode afsluttes med en prøve. Herefter vælges et antal moduler i det individuelle modulforløb. Herfra består elektrikeruddannelsen af:

 • Praktik
 • 4-5 modulperioder med valgfrie moduler, som vælges af virksomheden og lærlingen i fællesskab
 • Et svendeprøveforløb

Specialiseringen sikrer, at Danmark også fremover har kvalificerede og kompetente elektrikere, der kan løse de mange forskellige opgaver, som elektrikerne arbejder med.

Flere veje til at blive elektriker:

 • En 4-årig elektrikeruddannelse
 • En 4 ½-årig elektrikeruddannelse
 • En 5-årig EUX-elektrikeruddannelse
 • En elektrikeruddannelse for dem, der allerede har en gymnasial uddannelse.

Moduler giver mulighed for specialisering

Modulopbygningen af elektrikeruddannelsen gør det muligt at specialisere sig inden for et bestemt

kompetenceområde fx målrettet energieffektivisering. Det er også muligt at vælge en modulsammensætning, der giver en bredere og mere generel elektrikerprofil.

Modulperioderne sammensættes af en pulje på 28 valgfrie moduler af hver 4 ugers varighed. Lærling og virksomhed vælger 4-5 moduler. På den 4-årige uddannelse indgår 4 moduler. På den 4½ årige uddannelse er der 5 moduler.

Modulerne er opdelt i tre progressionsniveauer. Niveaudelingen skal sikre faglig sammenhæng mellem de enkelte moduler. Modulerne bygger således videre på de kompetencer, lærlingen opnår undervejs i sin uddannelse.

Oversigt over moduler på elektrikeruddannelsen

Design og styring af lys er et vigtigt og populært fag

Belysnings- og lysstyrings elementer er indeholdt i grundforløbet samt hovedforløb 1, men herudover vælger rigtig mange elever det valgfrie modul: Modul 1.6 Design og styring af lys. Modulet udbydes på alle Hovedforløbsskoler, og i 2019 (jan-sept.) var modulet det næstmest valgte modul blandt eleverne.

Fagligt udvalg for elektrikeruddannelsen, som består af TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-forbund, kvalitetssikrer og udvikler løbende uddannelsen. Det sker i dialog med skoler, virksomheder samt løbende kontakt med leverandører og producenter.

Derfor afholder fagligt udvalg for elektrikeruddannelsen løbende ekspertworkshops for faglærere, og en af disse workshops omhandler Modul 1.6 Design og styring af lys. Faget og faglærerne har stor gavn af denne erfaringsudveksling og mulighed for input om, hvad der sker i den tekniske og lovmæssige udvikling på området.


Svendebreve sendes til lærlingen på virksomhedens adresse

December 5th, 2019

EVU sender e-mail til virksomhederne, når svendebrevet er på vej.

Undervisningsministeriet har ændret på regler vedr. udsendelse af svendebreve. Det betyder, at EVU fremover skal sende svendebrevet direkte til virksomhedens adresse, att. lærlingen.

Samtidig med at brevet sendes fra EVU, vil virksomheden modtage en e-mail med orientering om, at svendebrevet er på vej med posten. Denne e-mail har til formål, at virksomheden kan aftale med lærlingen, at svendebrevet først overrækkes på dagen, hvor lærlingen er udlært, eller på det tidspunkt, hvor virksomheden har tradition for at festligholde begivenheden.


Vi tæller ned til DM i Skills

November 4th, 2019

Tillykke til Emil, Christian, Mads, Mathias og Kristian, der er klar til at dyste om DM i Skills til januar i Bella Center.  

Emil Eigenbrod er lærling hos SIF-gruppen og går på TEC.

Christian Enggaard er lærling hos EgedalEl.dk og går på TEC.

Mathias Buur Jepsen er lærling hos Jysk Elteknik og går på Skive College.

Mads Ploug Nielsen er lærling hos Jens Kristensen El-anlæg og går på Den jydske Haandværkerskole.

Kristian Køpke Sørensen er lærling hos Blue-Tech og går på Rybners.

Endnu engang tillykke, vi glæder os til at se jer, når vi mødes i Bella Center den 16. – 18. januar 2020.

DM I SKILLS – DANMARKS STØRSTE UDDANNELSESEVENT 
16. – 18. januar 2020 holder vi det årlige mesterskab for talentfulde unge fra erhvervsuddannelserne. Lærlinge og elever fra hele landet konkurrerer i 45 fag, og publikum træder samtidig ind i et kæmpe eksperimentarium fyldt med aktiviteter, talenter, viden og vejledning om en bred vifte af ungdomsuddannelser – herunder over 80 erhvervsuddannelser. 

Cirka 65.000 folkeskoleelever, unge, forældre, lærere, vejledere, fag- og uddannelsesfolk ventes at besøge DM i Skills, der i år foregår i Bella Center Copenhagen i et tæt samarbejde mellem erhvervsskolerne i hovedstadsregionen, SkillsDenmark, Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Læs mere på www.skills2020.dk


Regionale mesterskaber – på vej mod DM i Skills 2020

September 3rd, 2019

Konkurrencen spidser til i den kommende tid, hvor landets dygtigste elektrikerlærlinge skal finde ud af, hvem der skal have en finaleplads ved DM i Skills 2020, i Bella Center d.16-18 januar 2020 i København.

Det sker, når erhvervsskolerne i løbet af sept. og oktober sender deres lokale skolemestre videre til de regionale mesterskaber.

Nedenfor kan du se, hvor og hvornår mesterskaberne bliver afholdt. Kom forbi og hep på din favorit!

Region Sjælland og Hovedstad:
25. og 26. sept 2019 på ZBC – Zealand Business College

Region Nord:
9. okt 2019 på Skive College

Region Midt:
9. okt 2019 på Tradium

Region Syd:
10. okt 2019 på Syddansk Erhvervsskole

Formålet med mesterskaberne (på skolerne, i regionerne og endelig til DM) er blandt andet at give et skulderklap til de unge og deres evner, at vise hvor fantastisk dygtige de unge faglærte er, at bidrage til at synliggøre elektrikeruddannelsen som en spændende og attraktiv uddannelse for de unge og deres forældre og en fin markering for de virksomheder, der har konkurrencedeltagende lærlinge.

Du kan løbende følge med på vores temaside om Skills på EVU’s hjemmeside: https://lnkd.in/dRRG8rx

Billede: Sidste års deltagere til DM i Skills, i midten vinderen Jonas Bendt.


Her er Danmarks bedste Elektrikerlærling

April 12th, 2019

Jonas Thrane Bendt snuppede sejren ved DM i Skills 2019. 

Læs mere …

“Uanset, hvad du interesserer dig for, har du mulighed for at finde din rette hylde i elbranchen”

December 19th, 2018

Frederik Rosantus, der i lære hos AO Carstensen og går på EUC Sjælland, er med som finalist ved DM i Skills for elektrikerlærlinge i Næstved, april 2019.  Læs mere …


“Jeg kan godt lide, når det er lidt svært”

December 19th, 2018

Rasmus A. G. Andersen er i lære hos Stilling Køl og El og går på Den Jydske Haandværkerskole. Til april er han med som finalist sammen med fire andre elektrikerlærlinge, når DM i Skills brager løs i Næstved.  Læs mere …


“Det er et spændende fag, hvor udviklingen går stærkt”

December 19th, 2018

Sebastian Gelardi er elektrikerlærling hos Henrik Larsen i Hjørring og går på EUC Nord. Til april skal han kæmpe om at blive Danmarks bedste elektrikerlærling ved DM i Skills.

Læs mere …


“Det er fascinerende, hvor mange forskellige ting du kan arbejde med som elektriker”

December 19th, 2018

Jonas Thrane Bendt er EUX-elektrikerlærling hos Hoffmann i Skibby. Han er en af fem finalister, der skal dyste om at blive Danmarks bedste elektrikerlærling ved DM i Skills 2019. Læs mere …


“Det er hamrende fedt, når man kan se, at det virker”

December 11th, 2018

Svend Meyer, er en af fem finalister, der skal dyste om at blive Danmarks bedste elektrikerlærling ved DM i Skills 2019. Læs mere …


Her er de fem finalister til DM i Skills 2019

November 30th, 2018

De regionale mesterskaber er overstået – her er de fem finalister, der skal dyste om titlen som Danmarks bedste elektrikerlærling Læs mere …


Den sidste finalist til DM i Skills er fundet

October 23rd, 2018

Svend Ejnar Gedde Meyer, der er i lære hos Faaborg El og går på SDE Odense, er den seneste i rækken af dygtige elektrikerlærlinge, som har sikret sig en finaleplads ved danmarksmesterskaberne i Skills for elektrikerlærlinge. Det skete, da han vandt de regionale mesterskaber for elektrikerlærlinge i Region Syddanmark, som blev afholdt på Svendborg Tech. Læs mere …


Ældre artikler