Karrieremuligheder

En elektrikeruddannelse kan være et springbræt til mange forskellige karriereveje. Som elektriker er du aldrig låst fast i en bestemt type arbejde, og i branchen er der masser af muligheder for at avancere og bygge oven på dine grundlæggende kompetencer.

Du kan specialisere dig inden for et bestemt område, blive projektleder, chef eller selvstændig. Du kan også tage springet og videreuddanne dig til eksempelvis ingeniør eller maskinmester. Det er med andre ord kun din fantasi og dine ambitioner, der sætter grænser for, hvor langt du kan drive det.

El-branchen har brug for højtuddannede folk. Derfor har elektrikeruddannede også mange forskellige muligheder for videreuddannelse.

Her er et par eksempler på karriereveje, som du kan følge, når du først har uddannelsen som elektriker i hus.


Projektleder

Elektrikeruddannelsen giver dig en tung faglig ballast og en bred teknisk viden, der kvalificerer dig til at arbejde med en lang række forskellige opgaver. Men det behøver ikke at slutte her. Hvis du har talent for ledelse og planlægning, kan du blive projektleder. Så kan du f.eks. få ansvar for store byggeprojekter, hvor du sørger for, at alt forløber som planlagt, og at opgaven udføres efter kundens ønsker.

Du uddelegerer opgaver til de rette personer og sørger for, at de rigtige materialer er tilgængelige på det rette tidspunkt. Du planlægger arbejdet, så tidsplaner overholdes, og omkostninger holdes nede.

Det er også dig, der har kontakten til alle de mange andre aktører og fagfolk på byggepladsen. Du leder processer, koordinerer og samler trådene, så projektet afsluttes grundigt og effektivt.


Selvstændig

Elektrikeruddannelsen er et godt springbræt til livet som selvstændig.

Som færdiguddannet elektriker har du direkte adgang til installatøruddannelsen, der gør dig klar til livet som selvstændig. På installatøruddannelsen går du op til en autorisationsprøve, der gør dig til autoriseret elinstallatør, så du kan åbne din egen virksomhed. Så bestemmer du selv, hvilke arbejdsopgaver, du vil udføre, og hvilken slags kunder, du vil arbejde med.

Du kan f.eks. åbne en virksomhed, der er specialiseret i styring af intelligente bygninger, kommunikationsteknik eller noget helt tredje.


Læse videre

Elbranchen har brug for højtuddannede folk. Derfor har elektrikere også mange forskellige muligheder for videreuddannelse.

Du kan tage en akademiuddannelse, som er opbygget af moduler og tilrettelagt, så det er muligt at kombinere uddannelse og job. Det gælder uddannelserne til elinstallatør, energiteknolog, automationsteknolog og it-teknolog.

Det er også muligt at tage en lang videregående uddannelse som ingeniør eller maskinmester.

Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at der er høj efterspørgsel på dine kompetencer.

Installatøruddannelsen

Rigtigt mange elektrikere videreuddanner sig til elinstallatør. Og med en elektrikeruddannelse i bagagen, har du direkte adgang til installatørstudiet. Det er en akademiuddannelse, der tager cirka to år, hvor du blandt andet lærer om love og regler, projektering, økonomi og ledelse. I slutningen af uddannelsen går du op til en autorisationsgivende prøve, så du efterfølgende kan søge om autorisation som elinstallatør.

Installatøruddannelsen er et godt afsæt, hvis du vil være selvstændig, eller hvis du gerne vil være leder i elbranchen.

Teknologuddannelserne

Hvis du kunne tænke dig en mere specialiseret profil, kan du læse videre på en af de tekniske akademiuddannelser til energiteknolog, automationsteknolog eller it-teknolog.

Som energiteknolog arbejder du for eksempel som projektleder og rådgiver, når der skal bygges nye kontorer, sygehuse og boliger. Din arbejdsgiver kan være en rådgivende ingeniørvirksomhed, forsyningsselskab eller arkitektfirma, og du arbejder med alt fra vedvarende energi til energioptimering.

Som it-teknolog arbejder du eksempelvis med avanceret opsætning og drift af it-infrastruktur, datacentre og andre former for avanceret it-drift.

Uddannelsen til automationsteknolog kvalificerer dig til at arbejde med alverdens former for højteknologisk isenkram. Det kan f.eks. være installation og vedligeholdelse af avancerede røntgenmaskiner på et hospital eller højteknologisk produktionsapparat i en moderne industrivirksomhed.

Ingeniør og maskinmester

Som elektriker har du også mulighed for at tage en længere videregående uddannelse til eksempelvis ingeniør eller maskinmester. Hvis du tager en EUX-elektrikeruddannelse, kan du endda gå direkte videre på ingeniør- eller maskinmesterstudiet.

Som ingeniør kan du f.eks. være med til at udvikle fremtidens intelligente elforsyningsnet. Din ekspertise bliver desuden uundværlig i forbindelse med de kommende årtiers store infrastrukturprojekter som Femernforbindelsen og moderniseringen af signalanlæggene på de danske jernbaner.