Grønne elektrikere

Den nye analyse viser, at det er den samlede vurdering fra erhvervsskolerne, virksomheder og det faglige udvalg for Elektrikeruddannelsen, at det er svært at indfri kompetencemål på både grundforløbet (GF2) og den obligatoriske del af hovedforløbet.

Den grønne omstilling, digitalisering og ny teknologi kræver, at nyt indhold skal ind i uddannelsen, sær­ligt på den obligatoriske del af uddannelsens hovedforløb. Det lægger alt andet lige et større pres på uddannelsen og erhvervsskolerne, at den større specialisering på modulerne samtidigt kræver højere grundkompetencer, som skal tilegnes inden modulperioderne.

 

Rapportens primære konklusion understreger således behovet for nye kompetencer i uddannelsens obligatoriske del, hvilket forstærker behovet for mere undervisningstid – helt konkret fem skoleuger. Derudover viser rapporten, at der i nogen grad er et behov for opkvalificering af faglærere. Endvidere vurderer rapporten, at der er et behov for nye moduler på uddannelsen, og dette forstærker behovet for investeringer i nyt udstyr og opkvalificering af faglærere og/eller ansættelse af nye profiler.

 

Du kan læse mere analysen og de anbefalinger, der er kommet ud af arbejdet på evu.dk